Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok által támogatott pályázat sikeres zárása
2017. november 8., szerda, 12:20

Intézetünk 2013-ban nyerte el az OTKA támogatását az „Állatgyógyászati és mezőgazdasági felületaktív anyagok mechanizmusfüggő teratogén, hormonmoduláns és egyéb toxikus hatásai” című pályázatával (azonosító: OTKA 109865).

A négyéves megvalósítási periódusban állatgyógyászatban és kémiai növényvédelemben használt hatóanyagok (szulfonsav-származékok, glyphosate, neonikoinoid-hatóanyagok) és formulált készítményeikben (pl.: Sumtrolim, Roundup Classic, Actara) alkalmazott formázó anyagok (pl.: polietoxilált faggyúamin, alkil-poliglükozid) széleskörű hatásvizsgálatait valósítottuk meg, mely kiterjedt toxikológiai, ökotoxikológiai kockázatelemzésre és analitikai módszerfejlesztésekre. A pályázat keretein belül megvalósult kísérleteink során a formulált készítmények toxicitása számottevő mértékben bizonyult nagyobbnak az aktív hatóanyaghoz képest, mely hatás köszönhető az alkalmazott felületaktív anyagok önálló, illetve a hatóanyaggal való kölcsönös hatásával. Eredményeink hangsúlyozzák az adalékanyagok engedélyezéséhez szükséges részletesebb, a hatóanyag engedélyezése esetében megkövetelt szigorúbb hatásvizsgálatok szükségét, mely nagymértékben hozzájárulna és alapjául szolgálna az elméleti és gyakorlati kutatásoknak, továbbá a hazai engedélyezési folyamatok eredményességéhez.

Az pályázat eredményeit összefoglaló tudományos közlemény (Székács A. 2017: Mechanism-related teratogenic, hormone modulant and other toxicological effects of veterinary and agricultural surfactants, Insights in Veterinary Science) az alábbi linken érhető el: link

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.