Dr. Székács András

Dr. Székács András
Agrár-környezettudományi Kutatóintézet
intézetigazgató, tudományos tanácsadó
1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Telefon: +36 17960401
Mobil: +36 309272297
Fax: +36 17960434
E-mail: szekacs.andras[kukac]akk.naik.hu

Tudományos életpálya

tudományos tanácsadó, intézetigazgató – NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest, Herman Ottó út 15, 1022 (2014-jelenleg).

tudományos tanácsadó, főigazgató (2011-2013), főigazgató-helyettes (2011-2012)– Központi Környezet és Élelmiszertudományi Kutatóintézet, Budapest, Herman Ottó út 15, 1022 (2011-2013);

tudományos tanácsadó (2002-2011), osztályvezető (2004-2011), osztályvezető-helyettes (1993-2004), kutatócsoport-vezető (1999-2004)– MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály, Budapest, Herman Ottó út 15, 1022 (1996-2011);

tudományos főmunkatárs (1992-2002), tudományos munkatárs (1991-1992), tudományos segédmunkatárs (1990-1991), belföldi tudományos továbbképzési ösztöndíjas (1984-1986); osztályvezető-helyettes (1993-2004), kutatócsoport-vezető (1999-2004)– MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Szerveskémiai Osztály, Budapest, Herman Ottó út 15, 1022 (1994-2011);

posztgraduáns kutató (1987-1990), Fulbright Fellow (1986-1987) – Departments of Entomology and Environmental Toxicology, University of California, Davis (1986-1990);
 

Tudományos címek és fokozatok

címzetes egyetemi tanár – Szent István Egyetem (2012);

DSc (az MTA doktora, kémiai tudomány) – MTA (2002);

Dr.habil (habilitált egyetemi oktató) – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1999);

PhD – Budapesti Műszaki Egyetem, Kémia Doktori Iskola, (1995);

CSc (a kémiai tudomány kandidátusa) – MTA, (1991);

MSc – Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, (1984);

BSc – Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, (1982);
 

Kutatási területek

A kémiai, genetikai és biológiai környezetbiztonság elemei, beleértve szerves mikroszennyezők (növényvédőszer-maradékok, mikotoxinok, antropogén és technológiai szennyezők) előfordulását az élelmiszerláncban és a környezetben; műszeres és bioanalitikai módszerek alkalmazása a környezetanalitikában. Agrárkörnyezet- és élelmiszer-biztonsági kutatások, genetikailag módosított (GM) növények ökotoxikológiai és környezetanalitikai vizsgálatai. Immunoassay rendszerek és immunszenzorok fejlesztése, értékelése és alkalmazása növényvédő szerek, endogén toxinok, élettanilag fontos fehérjék (pl. bioindikátor fehérjék: vitellogenin, hősokkfehérjék, enzimfehérjék) és kismolekulák (hisztamin, növényi citokinin hormonok) kimutatására. Környezetkímélő, biztonságos növényvédő szerek fejlesztése fontosabb rovarenzimek (juvenilhormon-észteráz) gátlásával. Katalitikus antitestek vizsgálata, biológiailag aktív vegyületek molekuláris modellezése, kvantitatív szerkezet–hatás-összefüggésvizsgálatok, számítógépes molekulatervezés.
 

Jelenleg folyó kiemelt kutatási irányok:

I. Genetikailag módosított (GM) növények környezettudományi vizsgálatai

  • Rovarellenálló, Bacillus thuringiensis eredetű endotoxinokkal analóg szerkezetű toxinfehérjéket termelő GM növények (Bt-növények) vizsgálata: Cry toxinfehérjék termelődésének, eloszlásának, környezeti sorsának meghatározása
  • Gyomirtószertűrő GM-növények vizsgálatai: a glyphosate gyomirtószer-hatóanyag és kísérő anyagai megjelenésének és élettani hatásainak meghatározása környezeti és biológiai mintákban

II. Szerves mikroszennyezők környezettudományi vizsgálatai

  • Növényvédőszer-hatóanyagok és -maradékok meghatározása környezeti mintákban, vízszennyezők toxicitásvizsgálatai algákon és más vízi élőszervezeteken
  • Immunanalitikai módszerek (immunoassay, immunszenzorok) fejlesztése és alkalmazása mikotoxinok kimutatására

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.